Agenda:

 1. Zmiana przebiegu choroby u chorych na mukowiscydozę
 2. Potrzeby chorych z zaawansowaną chorobą oskrzelowo – płucną
 3. Leczenie i profilaktyka w przebiegu mukowiscydozy
 4. Antybiotykoterapia.

Prelegenci:

 • Prof. dr hab Dorota Sands – Prezes PTM Zakład Mukowiscydozy IMiD Dziekanów Leśny CLM
 • Lek. med. Wojciech Skorupa – Dyrektor ds. lecznictwa, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Warszawa
 • Dr Ewa Sapiejka – Szpital Dziecięcy Polanki w Gdańsku Oddział Pediatrii i Mukowiscydozy
 • Dr Andrzej Pogorzelski – Oddział Terenowy w Rabce Zdrój im. Jana i Ireny Rudników Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Prof. Szczepan Cofta – Katedra i Klinika Pulmonologii Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej / Uniwersytecki Szpital Kliniczny / Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Prof. Irena Wojsyk – Banaszak – Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Poznań
Wydarzenie współfinansowane przez Pfizer

Agenda:

 1. Zmiana przebiegu choroby u chorych na mukowiscydozę
 2. Potrzeby chorych z zaawansowaną chorobą oskrzelowo – płucną
 3. Leczenie i profilaktyka w przebiegu mukowiscydozy
 4. Antybiotykoterapia.

Prelegenci:

 • Prof. Dorota Sands
 • Dr Wojciech Skorupa
 • Dr Ewa Sapiejka
 • Dr Andrzej Pogorzelski
 • Prof. Szczepan Cofta
 • Prof. Irena Wojsyk – Banaszak

Agenda:

 1. Zmiana przebiegu choroby u chorych na mukowiscydozę
 2. Potrzeby chorych z zaawansowaną chorobą oskrzelowo – płucną
 3. Leczenie i profilaktyka w przebiegu mukowiscydozy
 4. Antybiotykoterapia.

Prelegenci:

 • Prof. Dorota Sands
 • Dr Wojciech Skorupa
 • Dr Ewa Sapiejka
 • Dr Andrzej Pogorzelski
 • Prof. Szczepan Cofta
 • Prof. Irena Wojsyk – Banaszak